Sözlü Sunumlar

Kongremizde sözlü sunumlar ve poster sunumları değerlendirilecek olup, bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.

Bilimsel Kurulumuzca değerlendirilen sözlü sunum ve poster bildirilerinden dereceye girenlerin ödülleri 8 KASIM 2015 tarihinde kapanış oturumunda verilecektir.

Sözlü Sunumlar

Sunum süresi maksimum 15 dk olmalıdır. Konuşmacı öğrencilerin kongre programının düzenli bir şekilde yürümesi için sunum için kendilerine verilen süreyi aşmamaları rica olunur.

Sunum yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız akukongrebilimsel@gmail.com adresine mail atmalıdır.

Sözlü sunum özetlerinin gönderilmesi için son tarih 25 EYLÜL 2015 günüdür.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
III. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ
“CERRAHİ BİLİMLERİ”
6 - 8 KASIM 2015

SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER

     Değerlendirme Öğeleri

Temel Alınacak Kriterler

Başlık

Bildiri başlığı ile bildiri içeriği arasındaki tutarlılık

Giriş ve Amaç

Çalışmanın amacı, önemi ve hipotez / araştırma sorularının uygunluğu

 

Çalışma

 

Bildiride ele alınan konunun / problemin açık olarak ifade edilişi

 

Kaynak taramasının yeterliliği

Tartışma

Çalışmadan elde edilen bulguların yorumlanması ve tartışılmasındaki yeterlilik

 

 

Sunum Tekniği

Sunucunun konuşma tekniği/akıcılığı

Türkçeyi kullanışı

Davranış özellikleri (beden dili)

Kürsü hakimiyeti

Zaman uyumu