Poster Sunumu

Kongremizde sözlü sunumlar ve poster sunumları değerlendirilecek olup, bilimsel çalışmaları teşvik etmek amacıyla dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.

Bilimsel Kurulumuzca değerlendirilen sözlü sunum ve poster bildirilerinden dereceye girenlerin ödülleri 8 KASIM 2015 tarihinde kapanış oturumunda verilecektir.

Poster Sunumları

Poster alanında sayı ve konu sınırlaması yoktur.
Poster özetleri akukongrebilimsel@gmail.com adresine gönderilmelidir.
Poster sunumu gönderen kişi ön kayıt formunu doldurmuş olmalıdır.

Poster Özet Formatı:
• Posterlerinizde üniversitenizin, fakültenizin ve varsa öğrenci topluluğunuzun logolarını kullanmaya özen gösteriniz.
• Yazı tipi boyutunu rahatlıkla okunabilecek boyutta tutunuz.
• Başlık altına yazarların adları ve soyadları yazılmalı, posteri sunacak kişinin ismi koyu yazılarak belirtilmelidir.
• Poster özeti AMAÇ, GEREÇ ve YÖNTEM, BULGULAR ve SONUÇ paragrafları belirtilerek yazılmalıdır.
• Poster özetinin son kısmına posteri sunacak kişinin adı soyadı, iletişim adresi, telefon numaraları ve e-mail adresi yazılmalıdır.
• Poster özetleri 25 EYLÜL 2015 tarihine kadar online olarak gönderilmelidir.
• Kongre zamanı poster alanına asılacak posterler 70 X 90 cm standart boyutlarda olmalıdır.
• Posterlerinizi basılı halde kongremizin ilk günü olan 6 KASIM 2015 'de bize ulaştırmanız gerekmektedir.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
III. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ
“CERRAHİ BİLİMLERİ”
6 - 8 KASIM 2015

POSTER SUNUM DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER

Değerlendirme
Öğeleri

Temel Alınacak Kriterler

Başlık

Bildiri başlığı ile bildiri içeriği arasındaki tutarlılık

Giriş ve Amaç

Çalışmanın amacı, önemi ve hipotez / araştırma sorularının uygunluğu

 

Çalışma

Bildiride ele alınan konunun / problemin açık olarak ifade edilişi

Kaynak taramasının yeterliliği

Tartışma

Çalışmadan elde edilen bulguların yorumlanması ve tartışılmasındaki yeterlilik 

 

 

Sunum Tekniği

Posterin boyutları (70x90 cm) uygun mu?

Yazılı metin rahatça okunabiliyor mu?

Fotoğraflar olguyu temsil ediyor mu?

Kullanılan dil açık ve anlaşılır mı?

Poster okunup bittikten sonra akılda kalıyor mu?